Formulari de cerca

PROGRAMA EMPUJU I EMCUJU DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A CONTRACTAR A 4 JOVES MENORS DE 30 ANYS
21/09/2018

PROGRAMA EMPUJU I EMCUJU DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A CONTRACTAR A 14 JOVES MENORS DE 30 ANYS 

La Generalitat Valenciana i el Servef dins del programa AVALEM JOVES han llançat el programa d'incentius a la contractació de persones joves per a entitats locals, al marc del Sistema Nacional De Garantia Juvenil (Convocatòria EMCUJU i EMPUJU 2018)
 

L'Ajuntament de Sollana ha rebut 93.402,12 € per a contractar a 6 joves menors de 30 anys qualificats durant 12 mesos en contracte de pràctiques.

Expedient: EMCUJU/2018/483/46
Subvenció concedida: 93.402,12€
Nombre de contractes: 6
Durada del contracte: 12 mesos
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • 1 Tècnic en Gestió Administrativa
  • Titolació: Llicenciat en dret/ Màster
  • Tasques: 

Gestió i tramitació d'expedients administratius relacionats amb aquestes àrees i que abasten la gestió d'expedients relacionats amb l'administració electrònica, transparència, comunicació, participació ciutadana, recursos humans de la plantilla municipal i de la borsa de treball municipal, així com la gestió d'expedients de subvencions corresponents a aquestes àrees i qualsevol expedient d'una altra índole que es tramite des de la mateixa.

Gestió i actualització de la informació administrativa en la seu electrònica, pàgina web i la seua difusió en xarxes socials. Maneig dels programes de Gestió d'expedients: GESTIONA, així com altres necessaris per a les relacions interadministratives.

Elaboració i gestió de projectes per a la promoció socioeconòmica del municipi.

Assessorament, formació i informació al ciutadà i teixit empresarial local.

Gestió de la comunicació de l'àrea en la seu electrònica, pàgina web municipal i en les xarxes socials.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Tècnic en Gestió Intervenció
  • Titolació: Grau en Economia
  • Tasques:

Gestió i tramitació d'expedients administratius relacionats amb l'àrea econòmica: facturació, modificacions de crèdit, justificació de subvencions, padrons tributaris, factures de data per ingressos, gestió de rebuts, certificats de titularitat de béns, domiciliacions de tributs i sol·licitud d'informació als òrgans de la gestió recaptatòria.

Col·laboració i subministrament d'informació a petició dels òrgans de recaptació en l'esclariment i depuració de la informació de caràcter tributari.

Registre i arxiu de documentació comptable i tributària, al costat de la seua documentació justificativa, així com de la localització dels mateixos quan siga requerit per a açò.

Tasques de tràmit i col·laboració amb subjecció a les instruccions rebudes, en relació a la gestió tributària, recaptació i comptabilitat.

Maneig dels programes de gestió d'expedients: GESTIONA i de comptabilitat: FIRMADOC, incorporació d'ingressos.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Administratiu
  • Titolació: CFGS Administració i Finances
  • Tasques:

 

 • 1 Tècnic en Gestió Arquitecte
  • Titolació: Llicenciat en Arquitectura
  • Tasques:

Elaboració d'estudis, projectes i diagnòstics sobre el territori urbà, impacte ambiental, prevenció de riscos laborals en edificis públics, tot açò havent de conèixer la legislació territorial, la planificació urbana, els serveis urbans, etc.

Elaboració i revisió de plans de seguretat, emergències i accessibilitat en l'entorn urbà i edificació de pública concurrència. (Codi Tècnic de l'Edificació).

Gestió i tramitació d'expedients administratius diversos de l'àrea: Comunicació ambiental, llicències, autoritzacions, contractació etc.

Inspecció i control de vies públiques, edificis municipals, xarxes urbanes de sanejament, xarxes de telecomunicacions, control d'abocaments d'aigües residuals, enllumenat públic, activitats, etc.

Col·laboració en la revisió i redacció d'ordenances municipals en temes de la seua competència.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Tècnic en Gestió en Serveis Socials
  • Titolació: Grau en Treball Social
  • Tasques:

Informació, orientació i assessorament: Donar informació als usuaris en el seu primer contacte perquè la posterior intervenció de les Treballadores Socials siga més directa.

Servir d'organització i recolze en les visites domiciliàries.

Gestió administrativa: Registre de cites prèvies, recopilació i registre d'eixida d'expedients.

Redacció i preparació de documents que integren l'expedient administratiu.

Registre setmanal del banc d'aliments i estudis estadístics sobre resultats.

Cerca de recursos per a facilitar als usuaris la documentació necessària per a la tramitació dels seus expedients.

Col·laborar en la implementació del Pla d'Igualtat interna de l'Ajuntament.

Col·laborar en la Programació d'Activitats per a la igualtat i integració social.

Recopilació i registres de dades mitjançant mitjans informàtics.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Monitor Sociocultural
  • Titolació: CFGS Educació Infantil
  • Tasques:

Programació, organització i gestió d'activitats lúdic-educatives per al públic infantil i adolescents.

Informació, orientació i assessorament al públic infantil que acudeix a la biblioteca municipal.

Cerca de recursos per a facilitar als usuaris de la biblioteca la documentació segons les necessitats del públic.

Recopilació i registres de dades mitjançant mitjans informàtics.

Atenció al públic, control de visites i assistències a la biblioteca.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 

L'Ajuntament de Sollana ha rebut 131.478,72 € per a contractar a 8 joves de Sollana menors de 30 anys durant 12 mesos amb un contracte per obra o servei.

Expedient: EMPUJU/2018/500/46

Subvenció concedida: 131.478,72€

Nombre de contractes: 8

Duració del contracte: 12 mesos

Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • 1 Tècnic en Gestió Cultural
  • Titolació: Grau en Comunicació Audiovisual i Màster
  • Tasques:

Gestió i tramitació de tasques d'organització d'activitats, actes i esdeveniments del departament de cultura, joventut, esports, turisme, comunicació i festes.

Tramitació de tasques administratives i de comunicació extraordinària: contractes d'espectacles, mitjans de comunicació i publicitat, amb les empreses externes de serveis i lloguers, així com la gestió d'expedients de subvencions corresponents a aquesta àrea.

Realització de propostes de millora del servei i la gestió municipal.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Administratiu
  • Tasques:

Tramitació i arxiu de diversos expedients administratius de l'àrea de cultura i educació.

Difusió d'activitats d'esdeveniments mitjançant diferents mitjans: taulers d'anuncis, repartiment d'invitacions, publicitat, etc a representants socials, associacions i veïns.

Atenció telefònica i presencial de públic, control de visites i recepció d'assistents en les instal·lacions municipals com en l'Ajuntament, Biblioteca, Centre Cultural de Sollana i El Romaní, etc.

Recopilació i registres de dades mitjançant mitjans informàtics.

Totes aquelles funcions i tasques que se li encomanen, pròpies de la seua categoria professional.

 • 1 Capatàs
  • Titolació: CFGS Treballs Forestals
 • 1 Ajudant electricista i manteniment
 • 4 Peons d'obra pública

 

Ajuda cofinanciada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials, i Igualtat d'Oportunitats de la Comisió Europea

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

 

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31