Formulari de cerca

 • 18/10/2016
  18/10/2016  VIST que l'Ajuntament de Sollana ve atorgant una sèrie de subvencions anualment a diferents associacions del municipi amb la finalitat de finançar activitats de caràcter cultural, social, esportives i similars.  VISTA la necessitat d'establir unes bases reguladores de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sollana.  VIST l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, en relació amb els principis generals d'aplicació a les subvencions públiques, l'atorgació mitjançant concessió directa de les subvencions i la naturalesa de les despeses subvencionables, així com la resta de disposicions d'aplicació.  VIST l'establert en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 38/2003.  VIST l'establert a les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2012, prorrogat pel 2016.  Per descarregar els documents i les Bases, punxa a l'enllaç de la notícia. (més avall)

Noticias

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31