Formulari de cerca

BEQUES TRANSPORT PÚBLIC PER A ESTUDIANTS CURS 2017-2018
L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure i facilitar l'accés a l'ensenyament dels estudiants de Sollana-El Romaní mitjançant una ajuda econòmica per a sufragar part dels costos de desplaçament fins als seus centres d'estudis.
19/10/2017

El règim de concessió d'aquestes ajudes serà mitjançant concurrència competitiva, per un import màxim de 150 € per beneficiari/a i en qualsevol cas condicionades al nombre de sol·licitants que reunisquen els requisits de la base tercera i quarta i en funció del crèdit disponible en la partida corresponent del pressupost municipal.

La vigència d'aquestes bases es refereix al curs acadèmic 2017-2018 i les despeses aniran amb càrrec a l'aplicació pressupostària “320-48000. AJUDES AL TRANSPORT ESCOLAR", dotada amb 13.000,00 € en el pressupost municipal de l'Ajuntament de Sollana que es troba prorrogat per a l'exercici 2017.

Consulta les bases reguladores i la convocatòria.

El període de presentació de sol·licituds, comença el 3 de novembre fins a 4 de desembre.

 

Els Certificats d'estar al corrent enfront de l'Agència Estatal Tributària els pots aconseguir ací: http://bit.ly/1uhLXTl  i el la Seguretat Social ací: http://bit.ly/2zbmm8d deuen aportar-los o firmar una autorització que podeu trobar a la web per autoritzar a l'Ajuntament a recaptar les dades, podeu trobar un formulari estandarditzat a la web i a registres

Cartell
 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31