Formulari de cerca

  Benvinguts a l'Àrea d'Hisenda
   
  La feina fonamental de l'Àrea d'Hisenda és el control intern de l'activitat econòmica de l'Ajuntament, la gestió pressupostària, la gestió tributària, la inspecció fiscal i la gestió comptable.
   
  Els departaments d'Intervenció i Tresoreria depenen d'aquesta àrea, i les seues funcions són les que a continuació es detallen:
   
   
   
  Departament d'Intervenció
   
  • Assessoria econòmica-financera als òrgans municipals.
  • Preparació, tramitació i informe de l'aprovació, modificacions i liquidació del pressupost municipal.
  • Desenvolupament i gestió de la comptabilitat municipal. Rendició de comptes anuals i consolidació.
  • Preparació, tramitació i informe de l'aprovació i modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics i la gestió dels ingressos de dret públic.
  • Inspecció fiscal.
   
   
  Departament de Tresoreria
   
  • Recaptació dels tributs municipals, segons el calendari fiscal, garantint una completa informació sobre els drets i deures dels contribuents.
  • Recaptació de sancions, multes i altres ingressos públics.
   
   
   
   
   
  Enllaços d'interés:
   
  Per consultar tot allò relacionat amb els pressupostos municipals, punxeu ací.
  Per consultar els indicadors en ingressos, despeses i deutes, punxeu ací.
  Per consultar tot allò relacionat amb els comptes anuals de l'Ajuntament, punxeu ací.
  Per consultar el cost efectiu dels serveis i les dades estadísitiques dels serveis, punxeu ací.

   

Et pot interessar

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30