Formulari de cerca

L’AJUNTAMENT DE SOLLANA CANCEL·LARÀ LA TOTALITAT DEL DEUTE AMB ELS BANCS EN 2017.
27/04/2017

L’AJUNTAMENT DE SOLLANA CANCEL·LARÀ LA TOTALITAT DEL DEUTE AMB ELS BANCS EN 2017

El passat ple municipal de 16 de març, amb el vot favorable dels grups municipals (PSOE, Compromís i Independents) i amb el vot en contra de l’oposició, Partit Popular, es va aprovar la proposta del Regidor d’Hisenda, Paco Vila, sobre la cancel·lació anticipada de TOT el deute municipal amb les entitats financeres.

La xifra actual a 29 de març és de 228.518,23 € d’uns préstecs que va sol·licitar el Consistori a l’any 2004 i 2005 amb el BBVA. Amb aquesta amortització anticipada que es durà a terme durant el 2017, l’Ajuntament de Sollana no tindrà cap deute amb els bancs.

 

Quins beneficis aporta a l’Ajuntament i a la població de Sollana que no tinguem deute amb els bancs?
-Permetrà que les partides pressupostàries per amortitzar deute puguen ser destinades per a despesa per altres partides: serveis socials, beques, neteja, cultura, associacions, festes... Millorant així els serveis que presta el Consistori amb els ciutadans.
-Incorporar-se a la llista nacional d’Ajuntaments que no estan endeutats amb les entitats bancàries. Actualment en són més de 3.700 a tota Espanya.
-Millorar els índexs de solvència i capacitat financera de l'entitat pública.

 

Esta operació financera s’ha pogut dur a terme perquè en 2016 el Consistori va acabar l’any amb un romanent de tresoreria de 2.293.608,78€. Un increment del 36,6% respecte l’any anterior, que amb una modificació de crèdit de 210.000€ aconseguirem saldar el deute.

Què és el romanent de tresoreria?
El romanent de tresoreria és el saldo que permet conèixer, al final de l'exercici, la solvència o capacitat econòmica que té una administració per afrontar els seus deutes. Per a això es quantifiquen, d'una banda, els fons líquids de la institució (diners en caixa i bancs) més els drets reconeguts pendent de cobrament, restant a tot això les obligacions que estan pendents de pagament.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31