Formulari de cerca

  Benvinguts a l'Àrea de Jutjat de Pau

  D’acord amb l’article 99 LOPJ, en cada municipi on no existisca un Jutjat de Primera Instància i Instrucció i, amb jurisdicció al mateix terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau. Aquest s’encarregarà principalment:

  De complir amb les comissions d’auxili judicial –exhorts-, que es reben d’altres Jutjats de Pau, però sobretot dels seus superiors jeràrquics: els Jutjats de Primera Instància i Instrucció. A través dels anomenats exhorts el Jutjat de Pau serveix de lligam entre els veïns del poble i els Jutjats d’índole superior a través de: les citacions per a comparéixer en alguna seu, notificar les resolucions que s’han dictat en algun procediment del qual són part, entregar els manaments de pagament per poder cobrar-los al banc,.. Etc.

  Però, d’altra banda el Jutjat de Pau també ofereix un servici directe als seus veïns:

   

  EN MATÈRIA CIVIL
  • Per conéixer dels assumptes de quantitats no superiors a 90 euros.
  • Celebrar actes de conciliació per tractar d’aproximar postures entre els veïns del poble quan puguen sorgir desavinences entre ells. Per a aquests casos, el límit està en els 6.000 euros.

   

  EN MATÈRIA PENAL
  • Per a celebrar actes de conciliació com abans s’ha explicat però en aquest cas dintre de l’àmbit penal: insults, xicotetes baralles... En aquest cas, cal no confondre la possibilitat d’aplegar a un “acord” entre ambdues parts implicades i la possibilitat de posar una denúncia amb el consegüent judici (que ja no seria competència del nostre Jutjat de Pau, sinó dels Jutjats d’Instrucció de Sueca –el nostre cap de partit judicial-).

   

  COM A REGISTRE CIVIL
  • Estenent les inscripcions de naixement dintre del termini i expedint els corresponents certificats de naixement.
  • Estenent les inscripcions de matrimoni celebrat en forma religiosa mitjançant la certificació respectiva, i les de matrimoni en forma civil quan prèviament s’haja instruït el corresponent expedient matrimonial. També s’encarrega d’expedir els corresponents certificats de matrimoni.
  • Estenent les inscripcions de defunció i expedint els corresponents certificats de defunció.
  • La inscripció de les anomenades notes marginals: canvi de nom, incapacitat esdevinguda, divorci o separació legal, règim matrimonial... Etc.
  • Segellar les conegudes FE DE VIDA I ESTAT.

   

  A les següents pàgines web pots trobar informació útil per als teus tràmits:

  -Per a registrar un recent nascut. Punxe ací.

  IMPORTANT: Si són fills nascuts fora del matrimoni, la compareixença d'ambdós -pare i mare- per tal d'acreditar la filiació s'haurà de fer primer en el Registre Civil de Sueca.
   

  -Per a iniciar el procediment de matrimoni. Punxe ací.

  -Per a la FE DE VIDA. Punxe ací.

  -Inscripcions de capitulacions matrimonials. Punxe ací

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30