Formulari de cerca

Com relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sollana
8/02/2018
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix en el seu article 14.2, que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, entre altres, els següents:
 
  • Les persones jurídiques (societats, empreses, cooperatives, etc.).
  • Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.).
  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca la col·legiació obligatòria (advocats, arquitectes, enginyers, etc.).
  • Els representants dels anteriors.
 
Si vostè està inclòs en algun d'aquests supòsits sàpiga que, l'Ajuntament de Sollana en la seua seu electrònica, disposa de tràmits telemàtics específics per a diversos procediments, que podrà cercar en el següent enllaç: http://sollana.sedelectronica.es
 
S'acompanya al present escrit, document que haurà d'emplenar-se, si escau, per a esmenar aquella sol·licitud presentada que no complisca el que es disposa en la Llei 39/2015, tenint-se per no presentats els escrits no esmenats (art. 16.8).

 

Esmena sol·licituds presentades en paper
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31