Formulari de cerca

INICIEM EL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2017
18/07/2017

El Ple Municipal del passat 16 d’abril es va aprovar destinar la quantitat de 150.000 € a proposta de les Regidories d’Hisenda i Urbanisme, Paco Vila i Vicent Ferrer, respectivament.

Principalment les tasques que es duran a terme seran per a eliminar barreres arquitectòniques dels carrers del municipi. Amb aquest pla d'ocupació entraran a treballar oficals i peons del sector de la construcció a finals d'agost de 2017

Qui pot ser beneficiari d’aquest pla?

  • Estar aturat/da i inscrit al Servef
  • Tindre experiència professional acreditada al sector de la construcció, d'oficial o peó.
  • Estar empadronat a Sollana i El Romaní, almenys un any d'antelació a la sol·licitud.
  • Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la UE

Quin és el període d'inscripció i on tinc que presentar la documentació?

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 19 de juliol fins al 29 de juliol de 2017, ambdós inclosos, mitjançant el model de sol·licitud que s'inclou com a annex a aquestes bases i seran lliurades preferentment en el registre d'aquest Ajuntament situat en Plaça Major, nº 2.

 

Quina documentació tinc que aportar?

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de les còpies compulsades dels següents documents:

  • DNI o targeta d'identificació d'estranger.
  • Informe de vida laboral.
  • Currículum Vitae.
  • Còpies compulsades de tots els mèrits al·legats en el currículum. Acreditació de treballs en la construcció, en la categoria professional d'Oficial mitjançant el codi de cotització 8 i en la categoria professional de Peó mitjançant el codi 10, mitjançant la presentació de contractes de treball i / o nòmines.
  • Targeta de demanda d'ocupació del sol·licitant, DARDE (SERVEF)

Més informació sobre el procés consultar a les bases reguladores.

 

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31