Formulari de cerca

Regidories

Àrea d'Administració General, Economia i Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Administració electrònica

Alcalde: Sr. Juan Antonio Roda Gómez

 
Àmbit dels assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Economia i Hisenda: Gestió pressupostària de despeses i ingressos i liquidació del pressupost. Gestió de tesoreria i recaptació de tributs.
 • Indústria i comerç.
 • Policia Local i Seguritat ciutadana.
 • Recursos humans: Gestió dels empleats públics: funcionaris i laborals.
 • Serveis de neteja viària, edificis, instal·lacions municipals, gestió de residus sòlids urbans, cicle integral de l'aigua (clavegueram i depuració d'aigües) i enllumenat públic.
 • Representació institucional.
 • Administració electrònica: tecnologies i comunicació. (TIC)
 

Àrea d'Urbanisme, Obres públiques, Infraestructures agràries i Educació

Primer tinent d'alcalde: Sr. Josep Vicent Ferrer Rodríguez

 
Àmbit d'assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Urbanisme i obres públiques: disciplina urbanística
 • Vies públiques
 • Obres i serveis
 • Cementeri
 • Parcs i jardins
 • Infraestructures i instal·lacions urbanes i agràries
 • Educació i formació
 • Promoció socioeconòmica
 • Delegació de totes les competències de l'alcaldia de El Romaní
 

Àrea de Cultura, Benestar social, Dona i Tercera Edat

Segon tinent d'alcalde: Sra. Cecilia María Corts Magraner

 
Àmbit d'assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Centre Cultural
 • Bulletí d'Informació Municipal
 • Associacionisme cultural (falles, música, etc)
 • Benestar Social
 • Tercera Edat (associació de jubilats)
 • Associacionisme social (mestresses de casa, etc)
 • Programa de la dona i polítiques d'igualtat (associacionisme de promoció de la dona)
 

Àrea d'Esports i Festes

Tercer tinent d'alcalde: Sr. Juan José Martínez Ruiz

 
Àmbit dels assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Parc Natural de l'Albufera
 • Gestió i organització d'instal·lacions i activitats esportives
 • Esports i associacions esportives
 • Festes
 • Protecció Civil i Bombers
 

Àrea de Medi Ambient, Joventut i Relacions institucionals

Regidora: Sra. Àngela Bosch Serra

 
Àmbit dels assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Medi ambient
 • Portet de Sollana
 • Residus sòlids
 • Joventut i associacionisme juvenil
 • Protocol
 • Patrimoni
 

Àrea de Sanitat, Turisme i Mercats

Regidora: Sra. Carmen Villar Moya

 
Àmbit d'assumptes al fet que es refereix la delegació:
 
 • Mercat i venta ambulant
 • Piscines Municipals
 • Sanitat i consum
 • Gestió d'atenció primària de salut
 • Turisme i fires
 
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31