Formulari de cerca

  La màxima autoritat de la Policia Local de Sollana és l’Alcalde. Però aquest delega les seus competències en el Regidor de Seguretat Ciutadana. El cos policial de Sollana està composat per el Cap de servei i 11 agents locals.

   

  Algunes de les funcions de la Policia Local són:

  - Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació, quan les circumstàncies ho requereixen.

  - Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

  - Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.

  - Participar en les funcions de policia judicial.

  - La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública.

  - Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar comissió d'actes delictius.

  - Vigilar els espais públics i col•laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.

  - Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

  - Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal•lacions.

   

  Podeu accedir a telèfons d'interés al següent enllaç:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Enllaços d'interés
                                          

        

   

Et pot interessar

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31