Formulari de cerca

  Benvinguts a l'Àrea d'Urbanisme

   

  L’urbanisme constitueix l’organització i ordenació dels edificis i els espais d’un municipi d’acord amb un marc normatiu. És per tant una disciplina que defineix el disseny i l’entorn de la localitat, tenint en compte l’estètica, la sociologia, l’economia, la política, la higiene i la tecnologia.

   

  L’àrea d’urbanisme té com a objectius ordenar el desenvolupament urbanístic del terme municipal de Sollana, exercint la funció pública que compren la planificació, organització, direcció i control de l’ocupació i utilització del sòl, garantint que les construccions del municipi s’executen d’acord al Pla General d’Ordenació Urbana, així com vetllar pel compliment de la legalitat urbanística vigent.

  A l’oficina tècnica es troben els serveis tècnics municipals que, juntament amb els serveis administratius de l’Ajuntament, estan organitzats per a realitzar aquestes funcions de tramitació, informació i planificació als ciutadans.

   

  Aquests objectius es materialitzen en unes funcions específiques:

  • Planejament i ordenació urbana.
  • Desenvolupament i gestió d’aquest plantejament.
  • Gestió de tot el relacionat amb l'habitatge i rehabilitació d’edificis.
  • Concessió de llicències urbanístiques, d’activitat, d’obertura, de guals i d’ocupació de via pública.
  • Ruïnes i patologies de la construcció.
  • Ordres d’execució i execucions substitutòries.
  • Control de legalitat de les matèries anteriors.

   

   
  Si voleu consultar les normes subsidiàries de Planejament Urbanístic, punxeu ací.
  Si voleu consultar la normativa municipal sobre urbanisme, punxeu ací.

   

   

   

  Enllaços d'interès:

   

  Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori Ministeri de Foment. Àrea d’Arquitectura, Vivenda i Sòl
  Consulta Dades Cadastrals Direcció General de Cadastre
  Consulta dades cadastrals

   

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31